WYDARZENIA

Powrót

JUBILEUSZ 30-LECIA


"W wypełnionej po brzegi Sali Koncertowej Akademii Muzycznej Gdański Chór Nauczycielski świętował 30-lecie działalności artystycznej. Miałem honor i zaszczyt przekazać na ręce kierownik artystycznej i dyrygent Teresy Pabjańczyk Nagrodę Prezydenta MG w Dziedzinie Kultury. Przydała się na niezbędny sprzęt. Nie zapomnę uroczych chwil wśród Pereł nauczycielskiego stanu. Wśród wielu wyróżnień dla wszystkich jeden z członków chóru odebrał dziś laur za 52 lata czynnej działalności i śpiewu. Jeszcze raz nisko się Państwu kłaniam."

24.05.2014 Piotr Kowalczuk - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska


^^^