WYDARZENIA

Powrót

GTPS 2014


19.06.2014 W sali GTPS w Gdańsku.
    Wykonaliśmy wiązankę piosenek żydowskich z zespołem Danziger Klezmorim i solistką Reginą STRÓŻYK.

zdjęcia: od Reginy^^^