STRONA GŁÓWNA


DYRYGENT

Teresa PABJAŃCZYK

      - dyrygent, nauczyciel akademicki, pedagog muzyczny, animator ruchu chóralnego.
      Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku adiunkta w zakresie emisji głosu oraz metodyki śpiewu zbiorowego.

      Od 1986 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Gdańskiego Chóru Nauczycielskiego.

      Od 1998 prowadzi Młodzieżową Orkiestrę Smyczkową OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, a od roku 2005 chór dziecięcy Canzonetta.

      W latach 1980-90 była wokalistką Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis”.
Z zespołem wiele koncertowała w Polsce i za granicą zdobywając z zespołem wiele nagród na międzynarodowych konkursach chóralnych.

      W latach 1995-2005 koncertowała z Zespołem Muzyki Dawnej „Capella Gedanensis” oraz innymi zespołami wokalnymi.

      Od 2006 roku kieruje założoną przez siebie Scholą Liturgiczną „Cantate Domino” w Gdańsku.

      Dyrygentka bierze udział w różnych projektach muzycznych, prowadzi warsztaty chóralne oraz zajęcia z emisji głosu z uczestnikami Programu Rozwoju Chóralistyki Szkolnej „Śpiewająca Polska”.

      Za swoją wieloletnią pracę została trzykrotnie uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złotym Laurem im. E. Kochanowskiej przyznanym przez Stowarzyszenie Autorów Polskich, Medalem I. Paderewskiego przyznanym przez Stowarzyszenie Miłośników Mazurka Dąbrowskiego, nagrodą Amicus Chori przyznaną przez Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” oraz Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

^^^